ROTTNEROS UTSER NY VD TILL VALLVIKS BRUK

2009-04-16, 10:15
 - Icke regulatorisk

- Robert Jensen har en gedigen bakgrund då han efter många år vid Rockhammars Bruk och som medlem av koncernledningen är väl förtrogen med Rottneros. Dessutom har Robert Jensen mångårig erfarenhet från olika driftsbefattningar i sulfatmassabruk. Robert Jensen har med tydligt ledarskap visat att han kan driva organisationsutveckling parallellt med produktionsutveckling och därför känner jag stor tillförsikt att han har förutsättningarna att utveckla Vallviks Bruk för framtiden, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

Vallviks Bruks nuvarande verkställande direktör Hannu Thomasfolk kvarstår i den rollen till den 1 augusti 2009.

- Jag vill tacka Hannu Thomasfolk för mycket värdefulla insatser för Vallviks Bruk och samtidigt önska honom lycka till för framtiden, säger Ole Terland.

För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, koncernchef, +46 8 590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2009, klockan 09.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')