KARL OVE GRÖNQVIST LÄMNAR ROTTNEROS

2010-02-25, 17:50
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den torsdagen den 25 februari 2010 klockan 17.45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')