PRODUKTIONEN VID VALLVIKS BRUK HAR ÅTERUPPTAGITS

2010-11-03, 11:30
 - Icke regulatorisk

– Vi har nu eliminerat flaskhalsar i produktionen så att fabrikens kapacitet höjs från 200.000 till 220.000 årston säger Robert Jensen, VD Vallviks Bruk. Investeringarna leder dessutom till minskade utsläpp.

– Mycket glädjande, fortsätter Jensen, är att allt arbete under stoppet som sysselsatt upp emot 600 personer gått enligt plan och att kostnaderna följt budget. Nu ska vi bevisa att vi kan leverera vad vi lovat och ser fram emot nästa utvecklingssteg i Vallviksfabriken.

För ytterligare information kontakta:

Robert Jensen, verkställande direktör Vallviks Bruk, 0270-620 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2010 klockan 11.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')