PRODUKTIONSSTOPP VID VALLVIKS BRUK

2010-05-26, 10:00
 - Icke regulatorisk

Som en del av det investeringsprogram om 77 miljoner kronor som beslutades av Rottneros styrelse i december 2009 kommer berörda delar av indunstningsanläggningen att bytas under det årliga underhållsstoppet under hösten 2010.

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2010 klockan 09.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')