ROTTNEROS ÅRSREDOVISNING 2009 PUBLICERAD

2010-03-05, 16:01
 - Icke regulatorisk

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2009 kan beställa det

genom att fylla i formuläret under fliken "Beställ" på www.rottneros.com

per telefon 08-590 010 00

per fax 08-590 010 01 eller

per email info@rottneros.com

Den engelska versionen av årsredovisningen 2009 beräknas publiceras den 13 april 2010.

För ytterligare information kontakta gärna:

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')