ROTTNEROS FORTSÄTTER INVESTERINGSPLANEN FÖR VALLVIKS BRUK

2010-09-01, 13:00
 - Icke regulatorisk

Tidigare har investeringar för förbättringar av indunstningsanläggningen och sodapannan i Vallvik beviljats. Dessa kommer att genomföras under brukets planlagda underhållsstopp i oktober 2010. Investeringarna leder till att mer organiskt material från processvatten kan tillvaratas och förbrännas och att storleken på den externa vattenreningsanläggningen som nu beviljats kan minskas.

Den nya vattenreningsanläggningen kommer att tas i drift under hösten 2011 då även det avslutande steget i investeringsprogrammet planeras genomföras.

– Det pågående investeringsprogrammet vid Vallviks Bruk löser den mångåriga diskussion med miljömyndigheter på olika nivåer som pågått samtidigt som produktionen av bioenergi vid bruket utökas och produktionskapaciteten kan höjas med 20 procent till 242.000 årston, förklarar Rottneros koncernchef Ole Terland.

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 september 2010 klockan 12.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')