ROTTNEROS FULLFÖLJER INVESTERINGSPROGRAMMET VID VALLVIKS BRUK

2010-12-16, 10:44
 - Icke regulatorisk

Med de beslutade investeringarna kommer Vallviks Bruk att uppfylla de utökade kraven på vatten-rening som gäller från 2012. Investeringarna leder vidare till att fabrikens kapacitet höjs med 20 procent, från 200.000 till 240.000 årston sulfatmassa. Nuvarande produktionstillstånd är begränsat till 220.000 årston och begäran om tillfälligt utökat tillstånd till 242.000 årston har tidigare inlämnats till berörda miljömyndigheter.

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Robert Jensen, verkställande direktör Vallviks Bruk AB, 0270-620 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2010 klockan 10.45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')