ROTTNEROS INVESTERAR I VALLVIK

2010-02-02, 09:45
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 februari 2010 klockan 09.45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')