ROTTNEROS PACKAGING TECKNAR ÖVERLÅTELSEAVTAL

2010-02-19, 09:59
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, VD och koncernchef, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande den fredagen den 19 februari 2010 klockan 10.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')