TECKNINGSOPTIONER I ROTTNEROS AB

2010-05-19, 18:27
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta gärna:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2010 klockan 17.15.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Affärsområdet Rottneros Packaging AB producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har cirka 350 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2009.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')