TILLFÄLLIG PRODUKTIONSBEGRÄNSNING VID ROTTNEROS BRUK

2010-12-10, 08:30
 - Icke regulatorisk

Produktionslinjen för slipmassa vid Rottneros Bruk påverkas inte av stoppet. Koncernens andra tillverkningsenhet, Vallviks Bruk, som producerar kemisk massa, är inte lika känslig för elpriserna och körs med full kapacitet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2010 klockan 08.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')