UTJÄMNINGEN AV SMÅ AKTIEÄGARES INNEHAV KLAR GENOM COURTAGEFRI HANDEL

2010-06-07, 16:44
 - Icke regulatorisk

När erbjudandet löpte ut den 28 maj hade 416 aktieägare sålt i genomsnitt 32 aktier och 515 köpt 30 aktier, vilket gav ett nettoköp på 5.313 aktier till kursen 7,20 kronor. 1.186 innehavare av köpoptioner hade i genomsnitt sålt 812 optioner, medan 1.398 innehavare köpte 1.147 optioner. Detta gav ett nettoköp av 1.003.306 köpoptioner till kursen 16 öre.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08--590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 juni 2010 klockan 15.45.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')