Personalneddragningar vid Rottneros Bruk; del av förbättringsprogram

2011-09-14, 14:03
 - Icke regulatorisk

Koncernen ser ingen snabb förbättring på grund av den svaga utvecklingen hos kunderna inom tryckpappersområdet, som är de största köparna av brukets massa. Som en följd av den svaga marknaden har Rottneros Bruk genomfört produktionsstopp under året och planerar ytterligare stopp under hösten.

De planerade neddragningarna ingår i ett förbättringsprogram som även innehåller förändringar av sortiment samt andra sänkningar av produktionskostnaderna. Kostnaderna för åtgärderna avses belasta koncernens resultat under fjärde kvartalet 2011. Målet är att åtgärderna ska genomföras successivt till och med sommaren 2012.

- Det är tråkigt att vi tvingas vidta åtgärder som drabbar medarbetare och deras familjer, men att fortsätta att driva bruket med förlust är inte möjligt, säger Olle Dahlin.

Planerna på att inleda produktion av förädlade biobränslen i samarbete med samarbetspartners vid Rottneros Bruk påverkas inte av de aviserade åtgärderna.

Rottneroskoncernens andra tillverkningsenhet Vallviks Bruk, som tillverkar kemisk massa visar en god lönsamhet, främst beroende på en starkare marknad.

 

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, VD och koncernchef Rottneros AB, 08-590 010 00

Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB; 0565-176 10

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 14 september 2011 klockan 14.00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 308 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2010.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')