ROTTNEROS INGÅR NYTT BANKAVTAL

2011-01-10, 13:15
 - Icke regulatorisk

Avtalet som träder i kraft den 31 januari 2011 innehåller inga särskilda lånevillkor, så kallade covenants.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 10 januari 2011 klockan 13.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')