Produktionsrekord vid Vallviks Bruk

2012-07-02, 10:00
 - Icke regulatorisk

– Det är mycket glädjande att flera års målinriktat arbete ger ett påtagligt resultat, säger Robert Jensen, vd Vallviks Bruk. Dessutom har vi ett utmärkt kvalitetsutfall – vi klarar våra miljömål och levererar enligt plan till våra kunder. Våra anställda har all anledning att se fram emot en väl­förtjänt semester.

Rottneros har de senaste åren investerat över en kvarts miljard kronor i Vallviks Bruk för att till­godose de miljökrav som ställs på bruket, samtidigt som årskapaciteten höjs från 200.000 ton till 240.000 ton. En tillståndsansökan att temporärt få höja produktionen från 220.000 till 242.000 ton är under Miljödomstolens prövning och beslut väntas under tredje kvartalet 2012. Bolaget förbereder en tillståndsansökan om att permanent få höja produktionen upp emot 300.000 ton.

 

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, vd och koncernchef Rottneros AB, 08-590 010 00

Robert Jensen, vd Vallviks Bruk AB, 0270-620 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juli 2012 klockan 10.00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')