Rottneros – Handelsstopp i aktien

2012-11-06, 15:00
 - Icke regulatorisk

Vidare information beräknas lämnas före börsens öppnande i morgon, onsdagen den 7 november 2012.

 

Stockholm den 6 november 2012

 

Rottneros AB (publ)

Styrelsen

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 6 november 2012 klockan 15.00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')