Rottneros avyttrar Rockhammars Bruk AB

2012-05-23, 10:30
 - Icke regulatorisk

Rottneros AB avyttrade under 2009 massabruket i Rockhammar till Korsnäs genom en inkråms­affär. Därefter har ingen verksamhet bedrivits i Rockhammars Bruk AB utöver utarrendering av virkeslagringsytor, samt tillsyn av mark och byggnader på det sedan 2005 nedlagda sågverks­området. Den nye ägaren avser att bedriva industriell verksamhet inom materialåtervinnings­området på sågverksfastigheten.

En angränsande skogsfastighet, som inte ingår överlåtelsen, består även av ytor som är utmärkta för virkeslagring eller liknande. Avsikten är att avyttra även denna fastighet.

 

För ytterligare information kontakta: Ole Terland, vd och koncernchef, 08-590 010 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den onsdagen den 23 maj 2012 klockan10.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')