Rottneros Bruk fokuserar på CTMP-produktion

2012-05-22, 14:30
 - Icke regulatorisk

Rottneros meddelade under 2011 dels att ett förbättringsprogram inkluderande personalned­dragning skulle genomföras, dels att det bokförda värdet på anläggningstillgångarna i Rottneros Bruk skrevs ned. Dessa åtgärder är nu i allt väsentligt genomförda, men visar sig tyvärr vara otillräckliga.

Tillverkningen av slipmassa beräknas upphöra under kommande vinter, men tidpunkten beror på utgången av de fackliga förhandlingarna samt överenskommelser med berörda kunder. Kostnader under uppsägningstid kommer att tas löpande och sliperiets bokförda värden är redan nedskrivna till noll kronor, vilket i dagsläget innebär att inga substantiella engångsavsättningar avses göras.

– Det känns naturligtvis mycket tråkigt att behöva konstatera att marknaden krymper för denna produkt. Tack vare råvaran och den stora yrkesskickligheten i bruket producerar vi en utsökt och kvalitetsledande produkt men det räcker ändå inte, säger Ole Terland, vd för Rottneros AB. Värst är det naturligtvis för våra anställda som tvingas lämna oss och därför anstränger vi oss för att åstadkomma en så smidig omställning som möjligt, avslutar Terland.

– Med de förbättrade CTMP-förutsättningarna kommer vi att vara en kvalitetsledande tillverkare för i första hand kartong- och förpackningssegmentet där vi ser den största värde-för-kunden-potentialen, säger Olle Dahlin, vd för Rottneros Bruk AB. Produktionslinjen för slipmassa lämnas kvar på sin plats då det inte är uteslutet att efterfrågan kan återkomma, exempelvis genom att tillgången på lämplig returfiber förändras. Möjligheten att alternera personalen mellan de två produktionslinjerna uppstår och skapar flexibilitet, fortsätter Dahlin.

Förutsättningarna för produktionen av förpackningar inom SilviPak liksom för eventuell tillverkning av ”gröna” fordonsbränslen vid Rottneros Bruk påverkas inte av neddragningen i sliperiet.

 

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, VD och koncernchef Rottneros AB, 08-590 010 00

Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB, 0565-176 10

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 22 maj 2012 klockan 14.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')