Rottneros dementerar försäljningsrykten

2012-01-04, 10:45
 - Icke regulatorisk

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, vd och koncernchef, Rottneros AB, 08-590 010 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2012 klockan 09.30

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 308 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2010.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')