Ändring i Arctic Papers förslag till styrelseledamöter i Rottneros

2013-03-22, 13:15
 - Icke regulatorisk

På dagens årsstämma kommer Arctic Paper att föreslå Claes Aurell, 52 år, advokat och delägare i Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB till ledamot av Rottneros styrelse.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Grundberg, Arctic Paper och ordförande av valberedningen, 070-654 44 20

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 22 mars 2013 klockan 13.15.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')