Lyckad produktutveckling leder till fortsatt produktion av slipmassa

2013-01-07, 14:30
 - Icke regulatorisk

Produktionen planeras till mellan 40.000 och 50.000 ton slipmassa under 2013 och kommer att utgöras av såväl den nya kartongkvaliteten som av hittillsvarande tryckpapperskvaliteter.

Rottneros meddelade i maj 2012 att man inlett förhandlingar om upphörande av kontinuerlig produktion av slipmassa vid Rottneros Bruk. Förhandlingarna som slutfördes runt halvårsskiftet resulterade i att organisationen skulle minskas med cirka 50 befattningar. Ett 20-tal medarbetare erbjuds nu fortsatt arbete.

 

För ytterligare information kontakta:

Ole Terland, vd och koncernchef Rottneros AB, 08-590 010 00

Olle Dahlin, vd Rottneros Bruk AB, 0565-176 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 7 januari 2013, klockan 14.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')