Lyckad produktutveckling vid Rottneros Bruk räddar 30 arbetstillfällen

2013-08-29, 08:32
 - Icke regulatorisk

Rottneroskoncernen har därför beslutat att fortsätta med kontinuerlig produktion av slipmassa vid bruket. Därmed är planerna från våren 2012 att lägga ner sliplinjen inte längre aktuella, vilket innebär att uppsägningen av cirka 30 medarbetare inte kommer att genomföras. Linjen kommer fortsättningsvis även att producera massa för tryckpapper och specialapplikationer.

Med sliplinjen och CTMP-linjen i full produktion är Rottneros Bruk en av världens mest kompletta leverantörer av högutbytesmassor med kunder i Europa, Asien och Nordamerika.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB, 070-366 73 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 29 augusti 2013 klockan 08.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')