Rottneros flyttar huvudkontoret till Vallvik

2013-11-06, 08:15
 - Icke regulatorisk

”I vår senaste delårsrapport informerade vi om att koncernen under hösten påbörjat ett förändringsarbete. Att koncernledningen kommer närmare verksamheten ser jag som ett viktigt led i förändringsprocessen, varför beslutet att flytta huvudkontoret till Vallviks Bruk känns högst naturligt”, förklarar Rottneros koncernchef Carl-Johan Jonsson.

Flytten inleds omedelbart.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carl-Johan Jonsson, VD och koncernchef, 070-546 52 09

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2013 klockan 08.15

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')