VD-skifte i Rottneroskoncernen

2013-06-14, 16:30
 - Icke regulatorisk

Att Ole Terland lämnar sin befattning är i allt väsentligt en följd av att Arctic Paper S.A. blev ny huvudägare i Rottneros under våren 2013. I samband med årsstämman i mars byttes även större delen av styrelsen ut.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Ingvarsson, styrelsens ordförande, 070-288 79 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 juni 2013 klockan 16.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')