Per Lundeen utses till tf VD för Rottneros AB och Carl-Johan Jonsson avgår som VD

2014-11-06, 14:00
 - Icke regulatorisk

”Rottneros utvecklas positivt och det resultatförbättringsarbete, Fokus 15, som initierats av styrelsen kommer att fortsätta. Ledningsförändringen grundar sig i olika syn på ledarskap och organisationsutveckling.”, säger Rune Ingvarsson, styrelsens ordförande, Rottneros.

Per Lundeen har suttit som oberoende ledamot i Rottneros styrelse sedan 2013. Per Lundeen är civilingenjör från Chalmers med lång erfarenhet från ledande befattningar inom framförallt förpacknings och pappersförädlande industri. Bland annat har Per Lundeen varit vd för Å&R Packaging mellan 2000 och 2012.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rune Ingvarsson, styrelsens ordförande i Rottneros AB, telefon +46702887976

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 6 november 2014 klockan 14:00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2013.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')