Rottneros nyutvecklade högutbytesmassa för mjukpapper (tissue) fick flygande start efter lanseringen på London Pulp Week

2014-12-01, 10:00
 - Icke regulatorisk

Mjukpapper eller engelskans tissue är ett samlingsnamn på papperskvaliteter som används vid tillverkning av servetter, hushålls- och toalettpapper. Ett område med ständigt ökande efterfrågan.

Absorption Express har utvecklats av Rottneros Bruk under det senaste året, och testats i full kommersiell skala hos ett flertal mjukpapperstillverkare. Produkten är en högutbytesmassa som är tillverkad i en av Rottneros Bruks unika produktionslinjer.

Det unika med Absorption Express är att produkten ersätter mycket dyrare pappersmassor i mjukpapperstillverkningen, samtidigt som den har dubbel absorptionshastighet och dubbel absorptionskapacitet, samt en utmärkt bulk i förhållande till de massor den ersätter. säger Olle Dahlin, VD på Rottneros Bruk som var på plats i London.

Utvecklingen av Absorption Express från idé till en kommersiell succé har varit ett teamarbete inom Rottneros Bruk och involverat stora delar av personalen. Nils Hauri, produktionschef, som lett utvecklingsarbetet tycker att de rutiner på nyutveckling som Rottneros har, gör att det finns mycket goda förutsättningar för att fortsätta och utveckla nya produkter och kundanpassade pappersmassor.

Rottneros nya koncernchef Per Lundeen, som också fanns på plats i London, säger att de båda bruken i Rottneros koncernen, Vallviks bruk och Rottneros bruk, med sina specialiserade pappersmassor har lyckats väl med sin marknadspositionering mot mer och mer specialprodukter.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB +46703667300

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 1 december 2014 klockan 10:00.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2013.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')