Rottneros säljer CTMP-utrustningen från Utansjö Bruk

2014-10-10, 13:00
 - Icke regulatorisk

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carl-Johan Jonsson, VD Rottneros, telefon 0270-622 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 10 oktober 2014 klockan 13:00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')