Extra bolagsstämma i Rottneros beslutar om extrautdelning

2015-12-16, 16:01
 - Icke regulatorisk

Beslutad avstämningsdag för erhållande av utdelningen är fredagen den 18 december 2015. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 23 december 2015.

För mer information, se beslutsunderlaget som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Krister Lindgren, tf CFO, +46 72 715 06 50

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2015 klockan 16.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')