Rottneros årsredovisning 2014 publicerad

2015-03-20, 15:30
 - Regulatorisk

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2014 kan beställa det genom att fylla i formuläret under fliken "Beställ tryckt information" på www.rottneros.com, per telefon 0270-622 00 eller per email info@rottneros.com. Årsredovisningen finns även som bifogad fil nedan.

Den engelska versionen av årsredovisningen 2014 beräknas publiceras i månadsskiftet mars/april 2015.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Krister Lindgren, tf. ekonomi- och finansdirektör, 0270-622 00, krister.lindgren@rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2015 klockan 15.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1, 5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')