Rottneros påbörjar ett investeringsprogram för utökad kapacitet i sina båda bruk, Vallviks Bruk och Rottneros Bruk.

2015-05-13, 08:03
 - Icke regulatorisk

Det innebär att den nya plan som utarbetats av ledningen, Agenda 500 startar med omedelbar verkan. Agenda 500 är en långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten i koncernen genom succesiva investeringar. Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapaciteten och bygga bort trånga sektioner i de två bruken.

 

Det långsiktiga målet är att expandera Rottneros sammanlagda kapacitet för att nå upp i en affärsvolym om minst 460.000 ton pappersmassa per år jämfört med de 345.000 ton som producerades ifjol. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att avsätta de ökade volymerna på marknaden.

 

Den totala ramen ligger runt 800 MSEK för hela Agenda 500 fördelat på ca 400 MSEK på medellång sikt och 400 MSEK på längre sikt.

 

”Vi är mycket nöjda med Rottneros positiva utveckling och genomförandet av Fokus 15. Agenda 500 bygger vidare på en framgångsrik satsning på högkvalitativ massa och vi ser framtiden an med stor tillförsikt”, säger styrelsens ordförande Rune Ingvarsson.

 

Rottneros koncernchef Per Lundeen, som tillsammans med ledningsgrupperna vid de två bruken har arbetat fram Agenda 500, är övertygad om att verksamheten har mycket att vinna på fortsatta investeringar och utveckling av nischstrategin.

”Vallviks Bruk och Rottneros Bruk har högkvalitativa och specialiserade pappersmassor och de har lyckats mycket väl med sin marknadspositionering mot mer och mer specialprodukter. Framgången med våra specialprodukter har skapat resurser och gett oss mod för att ta det här steget och på så sätt säkra framtiden för Rottneroskoncernen och de båda bruken.” säger Per Lundeen.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Per Lundeen, VD Rottneros AB +46705183347

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj klockan 08:03.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')