Rottneros reviderar datum för publicering av delårsrapporter 2015

2015-04-09, 14:00
 - Icke regulatorisk

Delårsrapport januari - mars 2015:               publiceras 2015-05-13 (reviderat från 2015-05-20)

Delårsrapport januari - juni 2015:                  publiceras 2015-08-28 (reviderat från 2015-07-28)

Delårsrapport januari - sept 2015:                publiceras 2015-11-13 (reviderat från 2015-11-05)

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Krister Lindgren, tf. ekonomi- och finansdirektör, 0270-622 00, krister.lindgren@rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015 klockan 14.00.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1, 5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')