Valberedningens förslag till styrelse i Rottneros AB (publ)

2015-04-10, 08:30
 - Icke regulatorisk

Marie S. Arwidson är född 1951 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Marie är styrelseordförande i Andra AP-fonden och ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon har en lång och bred erfarenhet från skogsindustrin, senast som verkställande direktör för Skogsindustrierna. Marie har vidare arbetat inom Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen, innefattande position som Vice-President International med fokus på EU-frågor, samt som verkställande direktör på CEPI, Confederation of European Paper Industries i Bryssel, där hon representerade den europeiska pappersindustrin gentemot de europeiska institutionerna.

 

För information om övriga till omval föreslagna ledamöter hänvisas till www.rottneros.com.

 

Valberedningen utgörs av Roger Mattsson (Arctic Paper S.A), Stefan Sundh (PROAD AB) och Rune Ingvarsson (styrelseordförande i Rottneros AB).

 

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman, som äger rum onsdagen den 20 maj 2015 klockan 14.00 på World Trade Center Stockholm, Kungsbron 1, lokal Manhattan, i Stockholm.

 

 

För ytterligare information kontakta:

 

Valberedningens ordförande Roger Mattsson, mobil 076-175 77 41

Styrelsens ordförande Rune Ingvarsson, mobil 070-288 79 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2015 klockan 08.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')