Kemikalieolycka i Vallviks Bruk

2016-02-04, 15:33
 - Icke regulatorisk

Vi har varit i kontakt med medarbetaren och läget är, under omständigheterna, relativt bra. Personen har klarat ett öga helt utan skador och är i nuläget kvar på sjukhuset för fortsatta kontroller på det andra ögat.

 

En intern utredning kring vad som skett har initierats för att ge klarhet i vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att detta inte inträffar igen. Tankarna finns idag hos vår skadade medarbetare.

För ytterligare information vänligen kontakta: Sofia Strandvall, Fabrikschef Vallviks Bruk +027062118

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')