Nytt datum för årsstämma i Rottneros måndagen den 30 maj 2016

2016-04-25, 15:30
 - Icke regulatorisk

Rottneros har därför beslutat om nytt datum för årsstämman 2016 som kommer att äga rum måndagen den 30 maj 2016 klockan 14.00 på World Trade Center Stockholm, lokal Manhattan, Kungsbron 1, i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar klockan 13.30.

Ny kallelse kommer att utfärdas inom kort med nya datum och med i övrigt oförändrade beslutsförslag.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, VD Rottneros AB, +46 70 518 33 47

Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB, +46 72 715 06 50

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2016 klockan 15:30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')