Per Lundeen ny styrelseordförande i Rottneros

2016-09-09, 12:00
 - Icke regulatorisk

I samband med Rune Ingvarssons beslut att lämna posten som styrelseordförande, men bli kvar som ordinarie styrelseledamot, har styrelsen utsett Per Lundeen till ny ordförande fram till årsstämman 2017. Per har suttit i styrelsen för Rottneros AB  2013 – 2015 och från årsstämman 2016. Mellan november 2014 och 31 augusti 2016 var Per Lundeen vd för koncernen.

Rune Ingvarsson och  Per Lundeen har tillsammans med styrelsen  utvecklat Rottneros till ett lönsamt och finansiellt starkt företag. Genom att Per Lundeen accepterat rollen som styrelseordförande säkerställs att koncernen fortsätter att utvecklas i linje med den fastlagda strategin som syftar till långsiktigt lönsam tillväxt.

Styrelsen vill tacka Rune Ingvarsson för de värdefulla insatser han gjort för Rottneroskoncernen och gläder sig över att han fortsätter som ordinarie styrelseledamot och därigenom ställer sin gedigna kompetens och branscherfarenhet till koncernens förfogande.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Per Lundeen, Styrelseordförande Rottneros AB (publ),  +46 70 518 33 47

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2016 kl. 12.00 CET. 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')