Rottneros investerar 98 miljoner i fossilfritt energisystem

2016-03-04, 08:30
 - Icke regulatorisk

Rottneros Bruk tillverkar två olika sorters pappersmassor, CTMP och slipmassa, och har sedan många år eldat olja för att torka pappersmassan. När den nya biobränslepannan står färdig kommer biomassa att ersätta all olja som används idag, och brukets energianvändning blir därmed helt fossilfri. Den nya biobränslepannan har en effekt omkring 18MW och kommer att ersätta en äldre biobränslepanna. Leverantör av den nya pannan kommer att väljas ut inom en snar framtid.

I samband med att vi investerar i en ny biobränslepanna kommer vi också att optimera och bygga om vårt energisystem på bruket. Det kommer att ge stora energieffektiviseringar och miljövinster, i form av lägre utsläppsnivåer. Omfattningen på besparingarna ligger på åtminstone 25 miljoner kronor per år, säger Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk.

De kapacitetshöjande investeringar som Rottneros Bruk tidigare har beviljats, inom ramen för koncernens strategiska utvecklings-och handlingsplan Agenda 500, i kombination med den nya biobränslepannan kommer att befästa Rottneros Bruks position som en tillverkare av CTMP och slipmassa i världsklass, säger Per Lundeen, VD och koncernchef Rottneros AB.

________________________________________________________________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Olle Dahlin, VD Rottneros Bruk AB, +46 703 66 73 00 ________________________________________________________________________________________

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars klockan 08:30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')