Rottneros leder EU-projekt för biobaserade förpackningar

2016-09-01, 08:30
 - Icke regulatorisk

PULPACKTION är ett projekt finansierat av Bio Based Industries Joint Undertaking inom Horizon 2020, EU:s program för forskning och innovation, och involverar 12 partners inom unionen. Projektets totala omfattning är på knappt 120 miljoner SEK och finansieras till 74 procent av EU. Rottneros, med sin stora kunskap inom tillverkning av specialmassor och formade tråg av fiber kommer få störst del av budgeten, cirka 25 miljoner SEK, och blir därmed även koordinator för hela projektet. Förutom projektkoordineringen kommer Rottneros leda arbetsströmmar inom trågformning och massautveckling. Projektet startar den 1 oktober 2016 och pågår i fyra år framåt.

Rottneros Packaging är redan idag ledande på tråg tillverkade av fiber och har stor kunskap om framtagningen av dessa. Förpackningarna som tillverkas av Rottneros idag är till största delen biobaserade. Med innovationsprojektet PULPACKTION är målsättningen att ta fram en helt biobaserad förpackning till ett konkurrenskraftigt pris och på så sätt bidra till en mer hållbar utveckling inom förpackningsindustrin.

Rottneroskoncernens styrelse har även fattat ett strategiskt beslut om att växa inom området för hållbara förpackningar. Satsningen är ett sätt att möta den ökade efterfrågan på fossilfria produkter och är en viktig del i koncernens ambition att skapa tillväxt.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Lennart Eberleh, VD och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2016 kl. 08.30 CET. 

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')