Rottneros utser Monica Pasanen till ny CFO

2016-10-19, 12:00
 - Icke regulatorisk

Monica Pasanen kommer närmast från Stora Enso där hon är ansvarig för Supply Chain inom affärsenheten Consumer Board. Hon har mer än 20 års erfarenhet av olika chefspositioner inom såväl ekonomi- som marknadssidan på Stora Enso samt Bulleh Shah Packaging (Pvt) Ltd Pakistan. Hon tillträder senast den 1 februari 2017. Krister Lindgren kommer att fortsätta som CFO till dess.

Det är mycket glädjande att Monica Pasanen accepterat tjänsten som ny CFO i Rottneros. Hon är en stark ledare med en gedigen erfarenhet inom den internationella skogsindustrin. Med sin bakgrund inom såväl ekonomi- som marknadsfunktionen blir Monica en nyckelperson i arbetet med att utveckla Rottneros inom ramen för vår tillväxtstrategi. Samtidigt vill jag tacka Krister Lindgren för de viktiga insatser han gjort för Rottneros sedan han tillträdde 2013, säger Lennart Eberleh vd och koncernchef för Rottneros.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eberleh, Vd och koncernchef Rottneros AB (publ),  +46 270-622 65

 

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2016 kl. 12.00 CET. 

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')