Michael Berggren utsedd till chef för Vallviks Bruk

2017-06-21, 09:45
 - Regulatorisk

Rottneros har utsett Michael Berggren till chef för Vallviks Bruk. Michael kommer närmast från Ahlstrom-Munksjö där han varit produktionschef på Aspa Bruk. Han tillträder senast den 21 september 2017 och kommer att ingå i Rottneros koncernledning. 

Det är väldigt glädjande att Michael accepterat tjänsten som chef för Vallviks Bruk. Han är en gedigen ledare med en mångårig erfarenhet inom skogsindustrin och olika roller inom produktion. Michael utgör ett utmärkt tillskott för det fortsatta arbetet med vår långsiktiga utvecklingsplan Agenda 500. Även om vi har kommit en bra bit på vägen finns det mycket kvar att göra för att utveckla organisationens kompetens och öka kapacitetsutnyttjandet ytterligare. Därmed kommer vi att kunna utnyttja våra investeringar maximalt framöver, säger Lennart Eberleh vd och koncernchef för Rottneros.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni kl. 09.45 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')