Olle Dahlin lämnar Rottneros AB

2017-10-18, 15:00
 - Regulatorisk

Olle Dahlin, VD för Rottneros Bruk AB och medlem av koncernledningen för Rottneros AB, lämnar sin befattning. Olle kommer att stanna och vara behjälplig med överlämning, dock som längst till 30 november.

Vi tackar Olle för hans år inom Rottneros AB och hans insats för Rottneros Bruk. Under ledningen av Olle har bruket moderniserats avsevärt och står idag väl rustat för framtiden.

Rekrytering av ersättare inleds omgående och Lennart Eberleh kommer under tiden att vara tillförordnad VD för Rottneros Bruk.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 kl. 15.00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')