Oplanerat stopp i Vallviks Bruk påverkar produktionen negativt under det andra kvartalet

2017-04-24, 14:35
 - Icke regulatorisk

Produktionen i Vallviks Bruk har påverkats av ett oplanerat stopp på grund av en läcka i sodapannan. Felet är åtgärdat och produktionen löper nu normalt.

Produktionsstoppet innebär ett uppskattat produktionsbortfall om cirka 4 500 ton under det andra kvartalet, motsvarande cirka 7,5 procent av brukets planerade produktion för kvartalet och cirka 4,5 procent av koncernens totala planerade produktion för kvartalet. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Bilder

  • vallviksbruk.jpg