Rottneros AB (publ) tidigarelägger publiceringsdatum för Q2-rapporten – nytt datum 16 augusti 2017

2017-08-04, 08:00
 - Regulatorisk

Rottneros har beslutat att tidigarelägga publiceringsdatum för delårsrapporten för det andra kvartalet 2017 till den 16 augusti 2017 istället för det tidigare aviserade datumet, den 28 augusti. Skälet är Rottneros strävan att tidigarelägga bolagets finansiella rapportering. 
 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 08.00 CET.  

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')