Rottneros AB slutför finansieringen av Agenda 500, emitterar obligationslån om 400 MSEK

2017-08-28, 08:00
 - Regulatorisk

För att slutföra finansieringen av den strategiska planen Agenda 500 och långsiktigt effektivisera koncernens kapitalstruktur har Rottneros AB (publ) (”Rottneros”) emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 400 MSEK med en löptid om 5 år till huvudsakligen nordiska institutionella investerare.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,15 procent och har slutligt förfall i september 2022. Obligationslånet har ett rambelopp om 600 MSEK. Rottneros avser att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Swedbank har varit finansiell rådgivare och sole bookrunner i samband med obligationsemissionen och Vinge har varit juridisk rådgivare till Rottneros.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 08.00 CET. 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')