Oplanerat stopp i Vallviks Bruk påverkar produktionsvolymen negativt i andra kvartalet

2018-05-06, 14:00
 - Regulatorisk

Produktionen i Vallviks Bruk har drabbats av driftsstörningar som lett till oplanerade stopp i blekeriet och sodapannan. Arbetet med att åtgärda felen pågår och normal produktion beräknas vara igång onsdag den 9 maj.

Produktionsstoppet medför ett beräknat produktionsbortfall på cirka 6 000 ton, vilket motsvarar cirka 6 procent av koncernens totala planerade produktion för kvartalet.

Filer

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')