Forskarna på Vallvik

2019-05-08, 15:33
 - Nyhet

Projektet Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel. Under våren genomfördes ett seminarium i Rottneros AB Vallviks Bruk. Temat var Lönsamma och hållbara företag.

  • Vi vill öka samverkan mellan människor, företag och forskning. Vi måste ut i länet för att möta en bredare publik, förklarade landshövding Per Bill lokalbytet från Gävle slott till Vallviks massabruk strax utanför Söderhamn.

En av föreläsarna var Rottneros VD och koncernchef Lennart Eberleh. Rottneros som koncern är väl medvetet om att det är människorna i företagen som gör skillnad.

  • I slutet av arbetspasset, när det är dags att gå hem, ska medarbetarna vara nöjda, förklarade Lennart Eberleh.

Den sociala hållbarheten, att personalen mår bra och utvecklas, är ett av tre viktiga delar i att vara ett hållbart företag. En positiv finansiell utveckling och uppfyllda miljömål är de övriga.

Rottneros medverkar även i ett större EU-projekt och bedriver forskning för att utveckla hållbara produkter och kunderbjudanden.

Forskarna på slottet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Du kan läsa mer om projektet Forskarna på slottet på Högskolan i Gävles hemsida www.hig.se

Landshövding Per Bill inleder kvällen.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa.
I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')