Kristin Israelsson lämnar Rottneros AB

2019-05-14, 08:00
 - Regulatorisk

Fabriksdirektören för Rottneros Bruk, Kristin Israelsson, har bestämt sig för att tillträda en tjänst utanför Rottneros och kommer därför att lämna sin tjänst som fabriksdirektör. Kristin har sex månaders uppsägningstid och kvarstår under den tiden i full kapacitet.

Rekryteringen av en ny fabriksdirektör för Rottneros Bruk kommer att inledas omedelbart.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019 kl. 8.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')