Rottneros aviserar tidpunkt för eventuell utbetalning till obligationsinnehavare

2019-10-04, 17:50
 - Icke regulatorisk

Rottneros AB (publ) (“Rottneros”) offentliggjorde den 2 oktober att innehavare av Rottneros obligationer med ISIN SE0010297804 godkänt det föreslagna undantaget från utdelningsrestriktionerna i villkoren för Obligationerna.

Rottneros styrelse har idag, den 4 oktober, kallat till extra bolagsstämma den 4 november 2019.

Förutsatt att Rottneros aktieägare beslutar om den extra utdelningen på den extra bolagsstämman kommer avstämningsdagen för utbetalning av grundpremien (s.k. Base Fee) till innehavare av Rottneros obligationer med ISIN SE0010297804 att inträffa den 5 november 2019. Utbetalningsdag för grundpremie och, för de som är behöriga att motta den, extrapremie (s.k. Early Bird Fee) kommer att inträffa den 12 november 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Monica Pasanen, CFO, Rottneros AB, på + 46 70 581 40 19
monica.pasanen@rottneros.com 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')