Rottneros byter kläder efter 47 år

2019-05-02, 10:00
 - Icke regulatorisk

Rottneros tar nu ytterligare ett steg för att möta framtiden. I samband med årsstämman den andra maj i värmländska Sunne presenteras företagets nya logotyp. En symbol som tydliggör företagets satsning på klimat- och miljösmarta produkter samt jämställdhet.

”Vi vill med vår nya grafiska profil visa det framåtriktade Rottneros. Nu skördar vi frukten av våra investeringar i anläggningarna, med fokus på effektivitet och hållbarhet – såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt”, förklarar Lennart Eberleh, vd och koncernchef för Rottneros AB.

Rottneros grundades redan 1887. Under årens lopp har ett antal logotyper passerat revy. Den tidigare har funnits i 47 år. 2018 omsatte Rottneros 2,3 miljarder kronor med cirka 300 anställda och rörelseresultatet var rekordstarka 295 miljoner kronor.

Produkter som är smarta för planeten

Rottneros har fabriker för högkvalitativa massor i Rottneros, Värmland, och Vallvik, Hälsingland. Av hållbar och förnyelsebar skogsråvaran produceras fiber med specifika egenskaper som efterfrågas världen över. Massan används exempelvis till produkter som luftfilter, transformatorer, mjukpapper och kartong.

Nykomlingen i koncernen är Rottneros Packaging, en nystartad fabrik i Sunne som tillverkar klimatsmarta förpackningar för i första hand livsmedel. Förpackningarna tillverkas av ren skogsråvara och ersätter de traditionella oljebaserade plastförpackningarna.

”Mycket av vår framgång beror på vår förmåga att vara innovativa och utvecklas i takt med tiden. Vår företagskultur baseras på att vi respekterar alla, är engagerade och är proffs. Rottneros kan och vill erbjuda produkter som är smarta för planeten. Det vill vi också tydliggöra genom att förnya vår grafiska profil”, förklarar Lennart Eberleh.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef, Rottneros AB, +46 (0)270 622 65, lennart.eberleh@rottneros.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 10.00 CET.

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')