Rottneros koncernledning ökar sina aktieinnehav

2019-02-19, 15:40
 - Icke regulatorisk

Hela koncernledningen i Rottneros köpte sammanlagt 243 940 aktier för ca. 2,6 MSEK i bolaget efter att bokslutskommunikén för 2018 presenterades. Ledningens samlade innehav uppgår efter dessa köp till 284 940 aktier. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')