Rottneros stöttar Mångfaldspriset

2019-05-08, 17:06
 - Nyhet
Nu är det dags att nominera kandidater till Mångfaldspriset Gävleborg. Sista dag för nominering är 10 juni och en av jurymedlemmarna som utser pristagaren 2019 är Rottneros HR-direktör Ida Mörtsell.

 För oss i Rottneros känns det bra och naturligt att vara med och stötta arbetet för mångfald i styrelser och valberedningar, förklarar Ida Mörtsell. 

Ett antal organisationer, myndigheter och företag står bakom Mångfaldspriset Gävleborg. Målet är att lyfta mångfald i styrelser och valberedningar i både företag och föreningar. Pristagaren belönas med 15 000 kronor och en plats i nästa års jury.

Vill du ha information om hur du nominerar din kandidat kontakta arnfinn.fredriksson@styrelseakademien.se

Du är även välkommen att kontakta Ida Mörtsell, HR-direktör Rottneros, ida.mortsell@rottneros.com

Rottneros är en fristående producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Nasdaq Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även Rottneros Packaging AB som tillverkar fibertråg och råvaruanskaffningsbolaget SIA Rottneros Baltic i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 2,3 miljarder kronor under verksamhetsåret 2018.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')